Podnosimy kompetencje w zarządzaniu

Organizacje przyszłości
będą zdominowane
przez miękkie umiejętności

- J. Berridge

Zarządzanie to skomplikowana materia, w której porusza się menedżer. 

Korzystanie z zasobów, kompetencji ludzi, którymi się zarządza po to, aby osiągnąć określone cele,
terminy i wyniki wymaga wielu narzędzi oraz kompetencji w ich posługiwaniu się. Zmiany społeczne – w tym oczekiwania młodych pracowników wymagają zmiany wielu paradygmatów na temat zarządzania. Jednym z nich jest relacja menedżer – pracownik w której to menedżerowie rekrutują ludzi do pracy. 

Często okazuje się jednak, że jest dokładnie odwrotnie – to kandydaci rekrutują sobie firmy i w których będą chcieli pracować i menedżerów, którzy mają im zapewnić osiągnięcie ich celów.

Podnoszenie kompetencji menedżerskich
to niekończący się proces.

Pracując z naszymi specjalistami, menedżerowie skupiają się na tym,
co w danym momencie ich kariery przyniesie im najwięcej korzyści
i co będzie najbardziej wpływać na poziom ich kompetencji oraz
na to co szybko będzie przynosić efekty.

Z klientami pracujemy nad: 

Pomagamy naszym Klientom, poprzez podnoszenie ich kompetencji, dostosować się do nowej rzeczywistości i lepiej zarządzać zespołami i indywidualnymi pracownikami.

Pracując z menedżerami skupiamy się na takich obszarach jak: komunikacja, budowanie zaufania, przywództwo, motywacja oraz konsekwencja. Respektujemy indywidualny styl zarządzania każdego z naszych Klientów. Opierając się na naszym autorskim modelu Alchemii Biznesu oraz wykorzystując heurystyczne podejście do rozwoju, stosujemy różne formy współpracy wybierając te, które odpowiadają potrzebom menedżerów. Wśród metod jakie stosujemy są:

  • Szkolenia otwarte
  • Szkolenia dedykowane dla konkretnej firmy
  • Regularny feedback poprzedzony obserwacją “on the job”
  • Coaching
  • Mentoring
  • Miniwykłady