Polityka Prywatności HABITAT Sp. z o.o.


DANE OSOBOWE

Czyli wszystkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe). 

Korzystanie ze stron internetowych HABITAT sp. z o.o. (http://habitat4b.com/, http://www.habitat4b.pl/) nie wiąże się z obowiązkiem podawania żadnych danych osobowych. 


PLIKI COOKIES

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Witryną i usprawnienia nawigacji HABITAT sp. z o.o. lub usługodawca może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika) lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies w formie nie zagregowanej. Dla celów funkcjonalnych mamy dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych. 


KONTAKT Z FIRMĄ HABITAT sp. z o.o. 

Kontakt z firmą HABITAT sp. z o.o. może odbywać się za pośrednictwem podanych na stronach numerów telefonów, adresów e-mail oraz za pośrednictwem formularzy kontaktowych. 

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych konieczne będzie podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz niekiedy numer telefonu).


CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zamówionej przez Klienta usługi, w tym w szczególności zawarcia umowy oraz wystawiania stosownego dokumentu księgowego (faktura). 

W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, taka informacja zostanie zamieszczona na stronach internetowych HABITAT sp. z o.o.


UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

1) Uzyskanie informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych

2) Dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez HABITAT sp. z o.o.

3) Uzyskanie informacji z jakiego źródła pochodzą dane osobowe

4) Prawo do usunięcia lub zmiany danych osobowych

5) Prawo do dostępu do danych osobowych

6) Prawo do przeniesienia danych osobowych

7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest HABITAT sp. z o.o., a kontakt w sprawie danych osobowych i realizacji uprawnień odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: contact@habitat4b.com