Audyty i ewaluacje

Nie zobaczysz lasu,
patrząc na korę drzew.

To myśl, którą kierujemy się, kiedy przeprowadzamy ewaluację firm. Ewaluacja, to pewnego rodzaju fotografia – “stopklatka” firmy. Daje ona przedsiębiorcom pogląd na firmę jako całość i jednocześnie uwypukla ważne szczegóły które na co dzień nie są zauważalne. Dzięki holistycznemu spojrzeniu możemy pokazać przedsiębiorcom ich firmę ze wskazaniem nie tylko na to co w firmie jest dobre i co generuje jej wartość, ale również na zagrożenia oraz obszary do poprawy – czyli to co firmę blokuje przed dalszym rozwojem.

Naszą ewaluację cechuje holistyczne spojrzenie na firmę/organizację przez niezależnych specjalistów, którzy okazują całkowity brak skrupułów we wskazywaniu zagrożeń czy błędów. Ewaluacja trwa kilka dni i nie ingeruje w normalną działalność firmy. W trakcie ewaluacji patrzymy na dokumenty, obserwujemy firmę, rozmawiamy z pracownikami, menedżerami, właścicielami. Czasem zadajemy trudne pytania, zawsze gwarantujemy anonimowość. Efektem ewaluacji jest zwięzły raport, w którym zebrane są nasze wnioski, wskazane są bariery, niewykorzystany potencjał oraz rekomendacje co do dalszych działań. Holistyczne spojrzenie na organizację ułatwia nam opracowanie rekomendacji i planów działań, które z jednej strony są możliwe do wdrożenia pod kątem kosztów, czasu i innych zasobów i jednocześnie podnoszą motywację zespołu do sięgnięcia po ambitne cele.

Zależy nam bowiem na tym, aby rekomendacje były katalizatorem dla wdrażania zmian, a nie listą życzeń, która na trwale spocznie na dnie czyjejś szuflady.

Jakie korzyści przynosi ewaluacja?

Ewaluacja nie jest dla wszystkich!

Przyniesie największą wartość kiedy...

Firma jest na progu wdrożenia dużej zmiany – wskażemy bariery, które będą blokować wdrożenie zmian, zarekomendujemy działania, które przyniosą skutek.

Organizacja lub jej część jest w stanie „stagnacji”, a wprowadzane rozwiązania nie przynoszą oczekiwanych skutków

Przedsiębiorca / Menedżer – ceni sobie i jest otwarty na tzw. „second opinion” i myślenie poza utartymi schematami.