Usprawniamy zarządzanie finansami

( Finanse 2.0)

Wprawny menedżer w pierwszej kolejności patrzy na saldo gotówki, potem na zysk.
Niewprawny menedżer patrzy na zysk,
a potem już nic nie widzi.

Finanse są dla firmy jak paliwo dla samochodu czy tlen dla człowieka. 

Tak jak człowiek bez tlenu, tak i firma bez funduszy nie jest w stanie długo funkcjonować – utrzymać się na rynku. Dlatego efektywne zarządzanie finansami to jedna z kluczowych kompetencji dla efektywnej firmy. 

Okres w którym firma osiąga zyski paradoksalnie często nie sprzyja pracy nad efektywnością finansową. Dobre wyniki mogą pod przykrywką ignorancji ukryć nieefektywne narzędzia i niskie kompetencje menedżerów zarządzającymi finansami.

W naszych zasobach są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogą uporządkować finanse niemalże każdej organizacji poprzez:

finanse
Poziom kompetencji oraz stosowane narzędzia w zarządzaniu finansami są najbardziej efektywne jeśli są dopasowane do rozmiaru i typu prowadzonej działalności. Na przykład zaawansowane rozwiązania klasy ERP będą przynosić więcej strat niż korzyści w niewielkiej – średniej firmie produkcyjnej. Z kolei brak narzędzi do mierzenia efektywności finansowej procesów produkcyjnych powoduje, że decydenci nie mogą podejmować racjonalnych decyzji. Dlatego tak ważnym jest dopasowanie rozwiązań – wybór narzędzi do konkretnej firmy czy organizacji.  Jeśli wybierze się rozwiązania, które są realne do wdrożenia (bo bo uwzględniają specyfikę firmy, obecne kompetencje, możliwości) to wtedy należy założyć że przyniosą one faktyczne i istotne korzyści. Oto kilka z nich:

dostęp do bieżących i precyzyjnych informacji finansowych firmy co pozwala na szybką i bieżącą ocenę stanu finansów
a w szczególności płynności

dostęp do bieżących danych finansowych dla każdego z procesu co pozwala na monitorowanie ich efektywności i ułatwia szybkie reagowanie
kiedy ta efektywność spada poniżej określonych progów

dostęp do bieżących danych dotyczących konkretnych projektów, co pozwala na ocenę postępu prac i efektywności – ułatwia to szybkie reagowanie zanim koszty projektu przekroczą założenia budżetowe

bardziej precyzyjne planowanie przychodów, kosztów
i zysków oraz bieżące monitorowanie każdego
z kluczowych wskaźników finansowych firmy

dostęp do informacji precyzyjnie określających które działania są bardziej zyskowne
co w efekcie ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących kierunków rozwoju firmy

podniesienie kompetencji i wiedzy
z obszaru zarządzania finansami

szybka ocena ryzyka związanego
z planowanymi zmianami co w efekcie ułatwi podejmowanie decyzji co do kierunku zmian

podejmowanie decyzji bardziej prewencyjnych niż reakcyjnych związanych z przewidywanymi ryzykami

ułatwienia w opracowanie systemów motywacyjnych, które będą motywować
do osiągania celów strategicznych / sprzedażowych firmy

Aby efektywnie zarządzać firmą, decydenci potrzebują bieżących i precyzyjnych danych pochodzących zarówno z rynku (z zewnątrz) jak i z wewnątrz firmy. 
W obszarze finansów często wystarczy wdrożyć kilka stosunkowo prostych narzędzi jak budżety, budżety przepływów gotówki, punkt zrównania, czy prawidłowe alokację strumieni przychodów z kosztami.
Pomagamy takie narzędzia, dopasować do konkretnej firmy, oraz pomagamy decydentom /managerom je wdrożyć jako codzienny element ich pracy podnosząc ich kompetencje w zarządzaniu finansami do poziomu których jest faktycznie potrzebny. 

W większych firmach, gdzie wymagane są wysokie kompetencje w zarządzaniu finansami pomagamy te kompetencje pozyskać poprzez pomoc w rekrutacji właściwych osób, lub rozwój kompetencji obecnych pracowników pod okiem dyrektora finansowego, którego usługi dostarczamy na warunkach interim manager.