Wspieramy Procesy Decyzyjne

(Decision Mentoring/Coaching)

Myślenie to najcięższa
praca z możliwych
i pewnie dlatego
tak niewielu ją podejmuje.

Podejmowanie decyzji bywa trudnym procesem. Szczególnie jeśli kontekst, którego dotyczy decyzja jest wielowątkowy i ma strategiczne znaczenie dla organizacji. Podejmowanie decyzji jest również nieuniknioną częścią pracy właścicieli czy najważniejszych osób decyzyjnych w firmie. W zasadzie jest to ich główne zadanie – managerowie dokładnie za to pobierają wynagrodzenie – za podejmowanie dobrych decyzji.

Wprawdzie jakość podejmowanych decyzji można oceniać dopiero po ich efektach, jednak menedżerowie odpowiedzialni za decyzje mogą i powinni wpływać na sam proces oraz “środowisko”, w którym decyzje są podejmowane. 

Odpowiedni zespół zaangażowanych osób, optymalna ilość informacji (nie za duża, ani nie zbyt mała), właściwa ilość czasu oraz odpowiednie nastawienie uczestników to zaledwie kilka z wielu  składowych, które będą wspierać proces decyzyjny, Zdolność do rozpoznawania i unikania typowych pułapek w podejmowaniu decyzji jak również konsekwentne podążanie za ustalonym procesem to przydatne cechy efektywnych menedżerów, szczególnie w trakcie podejmowania strategicznych decyzji.

Ułatwiamy i przyspieszamy procesy decyzyjne w obszarach strategicznych jak:

Główne korzyści z naszej usługi

podejmowane decyzje są bardziej przemyślane i uwzględniają potrzeby wszystkich interesariuszy

proces decyzyjny pochłania mniej czasu – decyzje podejmowane są szybciej

podjęte decyzje podnoszą zaangażowanie zespołów i motywują do ich realizacji

niejednokrotnie przygotowane są “alternatywne” rozwiązania, które ułatwiają wdrażanie podjętych decyzji

podejmowane decyzje są realne do zrealizowania, bo biorą pod uwagę dostępne do ich realizacji zasoby ( finanse, umiejętności, posiadane narzędzia ) 

podnoszą jakość przywództwa w firmie

Zdarza się również, że klienci proszą nas o wsparcie
w decyzjach związanych z rekrutacją,
z wdrożeniem zmian, czy rozwiązaniem spółki
lub zamknięciem działalności.

Wspieramy te procesy decyzyjne poprzez dostarczanie brakujących informacji, wskazywanie zagrożeń, chronienie procesu przed pułapkami myślenia, facylitację spotkań, czy inspirowanie / motywowanie do działań. Wprawdzie nie podejmujemy decyzji za menedżerów ale robimy wszystko aby środowisko w którym decyzje są podejmowane dawało największe szanse dla powstawania dobrych decyzji.